دوربین مداربسته داهوآ (Dahua)

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing 16–30 of 71 results

داهوا مدل DH-NVR2108HS-8P-4KS2
تومان4,250,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR2108HS-8P-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR4104HS-4KS2
تومان2,960,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4104HS-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2
تومان3,207,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR4108HS-8P-4KS2
تومان5,250,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4108HS-8P-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2
تومان3,940,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2
تومان5,650,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2
تومان4,270,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-K100W
تومان1,484,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-K100W بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-K22P
تومان1,876,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-K22P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-T1B20P
تومان1,172,500

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-T1B20P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-B1B40P
تومان1,505,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-B1B40P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-B2B20P-ZS
تومان1,799,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-B2B20P-ZS بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-B2B40-ZS
تومان2,086,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-B2B40-ZS بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

30
حراج
داهوا مدل DH-IPC-HDW1230T1P
تومان1,172,500

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-HDW1230T1P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

37
حراج
داهوا مدل DH-IPC-HFW1230S1P
تومان1,190,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-IPC-HFW1230S1P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]