دوربین مداربسته داهوآ (Dahua)

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing 1–15 of 71 results

داهوا مدل DH-LR-2218-16ET-240
تومان10,483,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-LR-2218-16ET-240 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-PFS3102-1T
تومان1,570,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-PFS3102-1T بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-SD29204UE-GN
تومان6,480,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-SD29204UE-GN بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-SD59230I-HC
تومان15,600,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-SD59230I-HC بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

32
حراج
داهوا مدل DH-SD5A432XA-HNR
تومان24,900,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-SD5A432XA-HNR بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-NVR108-P
تومان2,650,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR108-P بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR1B04
تومان1,830,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1B04 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR1B04-4P
تومان2,980,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1B04-4P بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR1B08
تومان2,080,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1B08 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]

داهوا مدل DH-NVR1B08HS
تومان2,180,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1B08HS بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P
تومان3,800,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-NVR2B16
تومان3,960,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR2B16 بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-NVR1104HS-P-S3/H
تومان3,220,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1104HS-P-S3/H بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

داهوا مدل DH-NVR1108HS-8P-S3/H
تومان4,050,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR1108HS-8P-S3/H بدانم؟ مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم کرد. […]

30
حراج
داهوا مدل DH-NVR2104HS-P-4KS2
تومان2,287,000

قبل از خرید این محصول باید چه چیز هایی در مورد داهوا مدل DH-NVR2104HS-P-4KS2 بدانم؟   مزایای دوربین داهوا دوربین های مدار بسته داهوا رتبه اول فروش را در دنیا دارد؛ و این آمار نشان از مزیت های تکنولوژی و مالی محصولات داهوا دارد. در ادامه به بخشی از بزرگترین مزیت های داهوا اشاره خواهیم […]